Organization Name

M/s Dilasa Janvikas Pratisthan

Students Name

Mr Johnson Kujur
Mr Antaryami Karjee
Mr Gonshai Murmu

M/s Technoserve

Er Shivchandra Jha
Er Prashant Kumar Singh
Mr Akash Tiwari

M/s Aarohan Financial Services Limited

Mr Sameer Samuel Toppo
Mr Akram Khan

M/s Svatantra Microfin Private Limited

Ms Jyoti Kar
Ms Moumita Acherjee

M/s ITC Agri Business Division Limited

Er Yogesh Patil

M/s Reliance Retail Limited

Er Deepshika Gupta
Er. Kiran Warke

M/s Jharkhand State Livelihood Promotion Society (JSLPS)

Mr. Bhola Sankar Dharua
Mr. Bidyadhar Baskey
Mr. Dharamananda Bhoi
Er. Juha Hansda
Mr. Shubham Kumar

M/s Niryas Food Products Pvt. Ltd

Ms. Akanksha Choubey
Ms. Dhokade Manisha
Er. Somesu R Mohapatra
Mr. V Praveen Kumar
Mr. Babar Kunal Sunil

M/s Satya MicroCapital Limited

Er. Rohit Kumar
Mr. Biswajit Ghosh
Mr. Binod Tudu
Ms. Amrita Naik
Mr. Pijush Naiding

M/s Annapurna Microfinance Pvt. Ltd (AMPL)

Mr. Kuanra Purty
Mr. Vicky Kumar

M/s Bihar Rural livelihoods Promotion Society(JEEViKA)

Ms. Amrita Mishra
Mr. Hemant Kumar
Mr. Ravi Shankar
Mr. Pradeep Kumar

M/s CARE India

Mr. Vibhakar Singh
Mr. Akash Kumar Parida
Ms. Jhansirani Hembram
Ms. Namita Kumari
Ms. Deepa Pramanick
Mr. Dillip Singh Purty
Ms. Nibedita Naik
Mr. Naresh Manjhi
Ms. Namrata Pradhan
Mr. Abhijit Swain
Mr. Aritra Mitra
Mr. Akash Deep Naik

M/s HDFC Bank

Mr. Gourav Chakraborty

M/s DCB Bank Ltd

Mr. Abhishek Pattanayak
Mr. Mayank Kumar Dwivedi
Mr. Nikam Ketan Ramesh

M/s ESAF Small Finance Bank

Mr. Nitish Kumar

M/s EFARM Exchange Private Limited

Er. Ketan Ramesh Nikam
Er. Vivek Prakash Chaudhari

M/s Syngenta Foundation

Ms. Piju Rani Mal
Er. Sunit Kumar Bharti

M/s United Nations Development Programme (UNDP)

Mr. Lokanath Das
Mr. Dibya Santanu Nayak
Ms. Namrata Pradhan
Mr. Abhijeet Swain